The Human Rights Protection Party

What is Good for Apia is also good for Savaii!
"O le mea e lelei i Apia, e lelei foi mo Savaii"

Hrpp Samoa | Contact Us
Address:
PO Box 3429
Apia
Samoa
Maota i Petesa
State: Apia
Country: Samoa

Telephone: Telephone: +685 27 801
Fax: Fax: +685 27 802
Mobile Phone Number: +685 76 14 706

 


HRPP © 2011 - 2016. All rights reserved.